Organisatie

Leden van Wijkoverleg
 

Mieke van Rijn (voorzitter)
06-23553589
rijnwfh@gmail.com
 

Marij Gaal (secretariaat)
077-354 63 38
paj.gaal@home.nl
 

Jan Schoenmakers (penningmeester)
077-354 49 41 
06-2003 53 99 
jan_schoenmakers@yahoo.com
 

Hans Hendrickx

077-351 21 42
h.t.hendrickx@home.nl
 

Arthur van Leeuwen
077-354 90 09
mausleeuwen@hetnet.nl
 

Frans Doensen
077-351 62 99
frans@doensen.nl
 

Jack Thissen
077-354 96 41
w.thissen@home.nl
 

Karel Hendriks
077-320 06 40
hendrikshout@gmail.com
 

Hay Hegger
077-351 16 81
hay.hegger@home.nl


Ben Nijholt (webmaster)

06-21104405
info@venlonoordoost.nl


Geen leden van het wijkoverleg:

Johan Hendriks (Wijkagent) voorlopig
0900-8844
Johan.Hendriks@politie.nl

Leon van der Elsen (stadsdeelcoördinator gemeente Venlo)
06-143 542 80
le.vanderelsen@venlo.nl

Marion van den Bercken (bewonersondersteuning / buurtteam)
06-408 613 66
m.vandenbercken@synthese.nl


Leonie Nijholt (Notuliste)

Contact opnemen

Voor alle zaken kunt u contact opnemen met:

Mieke van Rijn (voorzitter)

wilt u iets plaatsen op onze website, neem contact op met:

Ben Nijholt
info@venlonoordoost.nl

 

 

 

 

 

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?

Neem dan contact op via het contact formulier