Stichting Wijkoverleg Venlo Noord-Oost

Wijkoverleg Venlo Noord-Oost is een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor zowel Gemeente Venlo als voor de bewoners of bewonersgroepen van onze wijk. De stichting heeft als doel om met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden. We zijn een overleg van burgers, dat gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert over zaken die de wijk aangaan. Daarnaast vormt Wijkoverleg Venlo Noord-Oost een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen. Dus heeft u een klacht of idee voor de wijk, die het individuele belang overstijgt, neem dan contact met ons op.

Nieuws uit de wijk

Laatste nieuws Omroep Venlo

Laatste nieuws Gemeente Venlo

Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Of is de ondergrondse afvalcontainer vol of stuk? Meld het meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of enkele soorten ongedierte. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Ga dan naar de gemeentelijke site "Meteen melden" (link)

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement