Asielzoekerscentrum Venlo

Na 15 jaar werd het Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Weselseweg – overeenkomstig de tussen de gemeente Venlo en de omwonenden gemaakte afspraken – in juli 2015 gesloten. 

Eind augustus 2015 werd Burgemeester Scholten benaderd door Staatssecretaris Dijkhof met de dringende vraag tijdelijk accommodatie te bieden voor de opvang van asielzoekers, waarbij de locatie in ’t Ven is genoemd. Op vrijdag 28 augustus 2015 hebben de burgemeester en wethouder Testroote hierover een gesprek met de omwonenden van het AZC gehad. Boosheid en teleurstelling bij de omwonenden waren de eerste reacties, want afspraak was immers afspraak. Zowel de burgemeester als de wethouder waren het hierover eens met de omwonenden, maar vonden dat zij hun ogen en oren niet konden sluiten voor de mensonwaardige beelden die dagelijks via de media de huiskamers binnenkwamen. 

Op 1 september 2015 heeft het college dan ook besloten, onder voorwaarden, mee te werken aan de tijdelijke heropening van het AZC aan de Weselseweg voor maximaal 2 jaar. Hierbij werd de uitdrukkelijke toezegging gedaan, dat het AZC op 7 september 2017 zou sluiten. 

In december 2016 deelde het college mede, dat het COA de gemeente Venlo had laten weten dat de zoektocht naar een andere opvanglocatie in Venlo voor asielzoekers kon worden gestaakt, omdat de asielstroom de laatste maanden sterk was afgenomen en dat er in beginsel daarom landelijk voldoende opvangcapaciteit was.

Bij brief van 4 januari 2017 deelde het COA mede, dat er sprake was van een eerdere sluiting van het AZC aan de Weselseweg, omdat een lager aantal mensen momenteel asiel aanvraagt in Nederland. 

Formeel is het AZC per 1 mei 2017 bewonersleeg geworden en kon het COA daarna beginnen met het verhuizen van de huidige bewoners naar andere opvanglocaties of, indien mogelijk, naar een woonruimte ergens in Nederland. Het COA bedankte iedereen voor de open en betrokken houding ten opzichte van de huisvesting van asielzoekers in hun omgeving. 

Na de sloop en de volledige ontmanteling van het terrein kan worden gestart met de herinrichting van het terrein. Hiervoor zullen het Limburgs Landschap, de gemeente Venlo en de omwonenden overleg voeren om te komen tot een gezamenlijk gedragen inrichtingsplan

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement