Fietspad Weselseweg

Aanleg fietspad Weselseweg.

Omdat het auto- en vrachtverkeer op de Weselseweg zeer intensief is toegenomen en het gevaar voor de fietsers in belangrijke mate door deze drukte wordt verhoogd, werd al vele jaren door het Wijkoverleg Venlo Noordoost gepleit voor een doortrekking van het fietspad op de Weselseweg vanaf de Straelsebosweg tot aan het oude grenskantoor. In oktober 2012 was het dan uiteindelijk zover, dat met de aanleg van dit fietspad van start kon worden gegaan. De nieuwe fietsvoorziening, een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk, bestaat uit twee fietsstroken aan beide zijden van de Weselseweg. De westzijde van de Weselseweg is verbreed, zodat er voldoende ruimte ontstond om twee fysiek gescheiden fietsstroken aan beide zijden van de Weselseweg te kunnen aanbrengen. De fietsstroken zijn met betonnen banden gescheiden van de hoofdrijbaan. De wegwerkzaamheden werden gecombineerd met het aanbrengen van een wapeningsnet in het asfalt van de Weselseweg. Met deze onderhoudswerkzaamheden werd de weg verstrevigd en is het asfalt voor de komende jaren weer in goede staat gebracht. 

Vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid werd dit niet de meest ideale variant gevonden, omdat fietsers in deze nieuwe situatie de Weselseweg zouden moeten oversteken om hun route te vervolgen. Daarnaast waren de beschikbare breedtes voor gemotoriseerd verkeer (6 meter) en fietsers (1 meter) niet optimaal. Toch is voor deze variant gekozen omdat deze voldeed aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Er kwam een fietsvoorziening direct langs de Weselseweg, die gerealiseerd kon worden binnen de beperkte ruimte en met de beschikbare (financiële) middelen. 

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in 2 fases uitgevoerd. In oktober/november 2012 werd het fietspad tussen de Straelsebosweg en de Richardsweg aangelegd, alsmede het wapeningsnet in het asfalt voor dit gedeelte van de Weselseweg. In  maart/april 2013 werd de aanleg van het resterende gedeelte van het fietspad, dus vanaf de Richardsweg tot aan de Duitse grens, uitgevoerd en ook de wegwerkzaamheden aan dit gedeelte van de Weselseweg.

Hiermee was een lang gekoesterde wens van het Wijkoverleg Venlo Noordoost eindelijk in vervulling gegaan !

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement