aanpak zwerfafval gemeente Venlo

OPHALEN ZWERFAFVAL

Zoals bekend is er vanaf 2016 van het Rijk geld beschikbaar gekomen voor de extra aanpak van zwerfafval.
De gemeente Venlo gebruikt dit geld voor een aantal centrale zaken bij de aanpak van zwerfafval, bijvoorbeeld gratis lessen op basisscholen, aanschaf grijpstokken, project Schone Maas), maar het resterende geld wil de gemeente aan “de wijken” geven. Zij kunnen hiermee dan zelf activiteiten ontplooien om zwerfafval op te (laten) ruimen en (liever nog) te voorkomen. Deze bedragen zijn in principe vrij te besteden aan zaken/activiteiten die bijdragen aan de aanpak van zwerfafval. 

In de wijk Venlo Noordoost hebben we verschillende verenigingen en ook enkele groepen van personen bereid gevonden om hieraan actief medewerking te verlenen. Samen met de gemeente Venlo zijn afspraken gemaakt over de afbakening van het gebied, faciliteiten, frequentie ophalen zwerfafval en de daaraan gekoppelde vergoeding per vereniging/groep van personen. Bovendien is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. 

Nu in 2018  kunnen we stellen, dat het wijkoverleg, de gemeente Venlo en de verenigingen/groepen van personen tevreden zijn over het verloop van dit proces in onze wijk. Het wijkoverleg hoort alleen maar positieve geluiden, dat de mensen enthousiast zijn geraakt over het ophalen van zwerfvuil en het een leuke bezigheid vinden. De ontvangen vergoeding wordt onder andere ingezet als bijdrage aan het jaarlijkse buurtfeest en na afloop van het ophalen de vrijwilligers trakteren op koffie en vlaai. De betrokken verenigingen en groepen van personen zullen ook in 2018 weer met veel plezier doorgaan met het ophalen van zwerfafval.

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement