verkeer Klagenfurtlaan

WIJZIGING VERKEERSSITUATIES OP DE KLAGENFURTLAAN  EN OMGEVING 

Sinds de aanleg van de A74 als ontbrekende schakel tussen de snelwegen A67 en A61 zijn enkele verkeerssituaties op de Klagenfurtlaan gewijzigd.
Eind 2014 zijn op de Klagenfurtlaan 2 rotondes aangelegd en wel op de hoek van de Klagenfurtlaan/Postweg en op de hoek van de Klagenfurtlaan/Leutherweg. Voor de wijk Venlo Noordoost is natuurlijk de rotonde op de hoek van de Klagenfurtlaan/Postweg het meest in het oog springend en gezegd mag worden dat de rotonde er zeer fraai uitziet. Aansluitend is men toen ook gestart met de aanleg van fietsstroken op de Postweg tussen de Schaapsdijkweg en de Klagenfurtlaan, alsmede met de reconstructie van de kruising Postweg/Schaapsdijkweg. Nadat deze werkzaamheden waren voltooid, was er duidelijk sprake van een verbetering terplaatse.

De aanleg van beide rotondes zal een verdere bijdrage betekenen aan het ontlasten van het (vracht)verkeer over de Weselseweg en de Klagenfurtlaan.
Door de aanleg van de A74 en de bovengenoemde maatregelen is de verkeersintensiteit op de Klagenfurtlaan fors afgenomen. Omdat ook de verkeersinstallatie (VRI) ter hoogte van de Herungerweg was afgeschreven was dit ook een goed moment om te overwegen wat voor dit kruispunt/oversteek de meest veilige en acceptabele vormgeving zou zijn. Na grondig onderzoek terplaatsen en in overleg met Veilig Verkeer Nederland, de politie en het Wijkoverleg Venlo Noordoost is de gemeente Venlo tot de conclusie gekomen dat deze verkeerslichten overbodig waren geworden en in de eerste helft van 2017 verwijderd konden worden.
Door de vormgeving van dit kruispunt aan te passen aan het huidige gebruik zal het oversteken van fietsers en voetgangers allemaal op hetzelfde punt gebeuren op/nabij het kruisingsvak. Voor de automobilist  maakt het de situatie overzichtelijker en daarmee veiliger. De fietsers en de voetgangers hebben ruim voldoende zicht op aankomend verkeer om veilig over te kunnen steken zonder dat de wachttijd te lang wordt en ze hierdoor grotere risico’s gaan accepteren. De huidige fietsoversteek bij de verkeerslichten komt hierdoor te vervallen en de fietsers steken over op het kruisingsvak Klagenfurtlaan-Herungerweg. Voor de voetgangers is aan de oostzijde van het kruisingsvak een trottoir aangelegd, zodat deze via het trottoir van de Herungerweg de Klagenfurtlaan kunnen oversteken.

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement