Nieuws

Natuurlijk, een Netwerkcoach

22 mei 2018

Wijkbewoners die hun sociaal persoonlijk netwerk zijn kwijt geraakt of die niet in staat zijn om zelfstandig een sociaal netwerk te kunnen onderhouden kunnen middels de inzet van een vrijwillige netwerkcoach geholpen worden hun persoonlijk netwerk (weer) op te bouwen.

Inleiding

Een goed en sociaal netwerk is belangrijk in ieders leven. Het leidt tot vriendschap, mensen om leuke dingen mee te doen, hobby’s om te delen. Niet iedereen heeft een goed of steunend sociaal netwerk. Het netwerk van bijvoorbeeld mensen met een ziekte, beperking of van mantelzorgers bestaat soms alleen uit familie en betaalde krachten. Toch hebben ook zij behoefte om met anderen buiten deze kring leuke dingen te doen, een goed gesprek te voeren en ondersteuning te ervaren.

De inzet van een netwerkcoach in Venlo

In 2013 zijn de eerste Vrijwillige Netwerkcoaches opgeleid en gestart. De ervaringen zijn veelal positief. Zij werken vanuit de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach’.

Werkwijze

De vrijwillige netwerkcoaches worden gekoppeld aan een hulpvrager en gaan volgens een stappenplan aan de slag om het netwerk van de hulpvrager te versterken, op te bouwen en/of uit te breiden. Uitgangspunt daarbij is dat de coach de hulpvrager ondersteunt en uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager. De hulpvrager zal zelf aan de slag gaan, daarbij ondersteunt en gemotiveerd door de coach. Ook de betrokkenheid van de omgeving wordt vergroot. De ondersteuning van de coach is tijdelijk van aard. Er wordt gewerkt naar het moment dat de hulpvrager weer zelfstandig zijn of haar sociale contacten kan onderhouden.

Aanmelden

Kent u mensen die wel een steuntje in de rug van de Netwerkcoach kunnen gebruiken. Stuur dan een mail naar claudiaswinkels@dezorgondersteuner.nl.  

Met vriendelijke groet,

Claudia Swinkels | Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner
Postadres: Dorpstraat 32, 6095 AH BAEXEM | Bezoekadres: Huizen van de Wijk VENLO
T (0475) 453 033 | M 06 150 250 54
E claudiaswinkels@dezorgondersteuner.nl I www.dezorgondersteuner.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.

Proteion Welzijn/de Zorgondersteuner versterkt mensen om zichzelf en elkaar te helpen.

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement