Nieuws

Leven van de voedselbank

16 januari 2019

Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht. De voedselbank wil groeiende armoede bestrijden door kosteloos voedselpakketten uit te delen aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wil de voedselbank door het inzamelen en uitdelen van overtollig voedsel verspilling voorkomen en tegengaan. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel, dat op het punt staat om vernietigd te worden, en de vraag door gezinnen, die het voedsel nodig hebben, worden op deze manier bij elkaar gebracht. In Nederland werd één van de eerste voedselbanken opgericht in 2002 door Sjaak en Clara Sies in Rotterdam. In 2006 werd besloten om een landelijke organisatie te vormen op basis van acht regio’s met acht regionale voedselbanken. Dit leidde tot de oprichting van de Federatie van Voedselbanken in Nederland. In 2013 kwam daar de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken uit voort. Deze landelijke koepelorganisatie wordt meestal Voedselbanken Nederland genoemd en heeft als doel de plaatselijke voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Voedselbank Venlo deelt wekelijks, 52 keer per jaar, ook tijdens vakanties en feestdagen, een gratis voedselpakket uit aan ruim 300 huishoudens als aanvulling op hun krappe budget. Daarvoor heeft Voedselbank Venlo vier uitdeelpunten: de hoofdvestiging gelegen aan de Kaldenkerkerweg in Venlo en de drie dépendances aan het Hubertusplein en in de Antoniuskerk in Blerick en op de Populierstraat in Tegelen. De levensmiddelen zijn afkomstig van bedrijven en particulieren uit de regio. Het gaat om kwalitatief goed voedsel dat via gangbare verkoopkanalen niet meer kan worden verkocht en daarom vernietigd zou worden. Ook wordt onderling voedsel geruild met andere voedselbanken. Iedereen in de gemeente Venlo kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een uitkering, ouders met een laag inkomen, langdurig werklozen, mensen met een schuldsanering zijn voorbeelden van de huidige cliënten. Om bij de voedselbank in aanmerking te komen voor een voedselpakket
      

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement