Nieuws

Nieuwe informatie omtrend nieuwbouwplannen oude Turfstraat

20 februari 2020

Aan de Oude Turfstraat in ’t Ven komen tien woningen die gebouwd worden volgens de principes van Cradle to Cradle. 

Nieuwe informatie omtrend nieuwbouwplannen oude Turfstraat
Terinzagelegging

Inzage ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder en het beeldkwaliteitsplan, alle met eventuele bijbehorende stukken, liggen vanaf 20 februari 2020 gedurende zes weken (dus tot en met 1 april 2020) ter inzage en kunnen als volgt worden geraadpleegd:

  • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14 077;
  • de stukken met betrekking tot het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden en het beeldkwaliteitsplan zijn tevens hier online te raadplegen.
  • langs electronische weg zijn de stukken met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan met inbegrip van bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201905C2CVENNRD-ON01

Bouwbedrijf Jongen is eigenaar van grond aan de Oude Turfstraat. Zij hebben met de gemeente afgesproken op die plek een woonwijk te bouwen die geïnspireerd is op de principes van  Cradle to Cradle (C2C). Een mooie en unieke ontwikkeling in de gemeente Venlo. Het is voor het eerst dat een markpartij vrijwillig de C2C ambities van de gemeente toepast in particuliere woningbouw.

Op C2C geïnspireerd

Wat houdt dat nu in, een op C2C geïnspireerde woonwijk? Concreet betekent het dat er gebouwd gaat worden met gezonde en veilige materialen. Materialen die geschikt zijn om steeds op nieuw te hergebruiken en eigenlijk nooit op de vuilstort zullen eindigen. Daarnaast is het de bedoeling dat de woningen energieneutraal worden. Zo krijgen de woningen bijvoorbeeld geen gasaansluiting en komen er zonnepanelen op de daken te liggen, om zelf energie op te wekken.

Ook krijgen de woningen een aansluiting voor een toekomstig helofytenveld. Dit is een plek waar het regenwater en afvalwater van woningen wordt opgevangen en gezuiverd. Dat water kan in de woningen bijvoorbeeld weer gebruikt worden om de toiletten door te spoelen.

Groter plan

In totaal wil Bouwbedrijf Jongen maximaal 50 woningen op deze manier bouwen in ’t Ven. De bouw gebeurt in fases. Voor de eerste fase, de eerste tien woningen, zijn nu concrete afspraken gemaakt met de gemeente.

C2C ambities

De bouwplannen in ’t Ven passen in zijn geheel binnen de C2C-ambities van de gemeente Venlo. Daarom maakte het college van burgemeester en wethouders voor deze bouwplannen een uitzondering op haar eigen regels. Want eigenlijk zijn er geen nieuwe woningen toegestaan op die plek, maar door het innovatieve karakter van de plannen wijkt de gemeente daar vanaf.

Meer weten

Meer lezen over C2C, neem dan een kijkje op de website www.c2cvenlo.nl

Meer weten over de woningen, lees dan verder op de website www.puraverde-wonen.nl 

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement