Nieuws

Bomenkap Krefeldseweg

12 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief informeren we u over het verwijderen van zieke bomen in de directe omgeving van uw woning.
In een gebied dat is aangegeven op het kaartje onder aan deze brief staan bomen die besmet zijn met roetschorsziekte. Deze ziekte zorgt er voor dat de gezondheid van deze bomen heel erg snel achteruit gaat. De aantasting van de roetschorsziekte komt met name voor in esdoorns. Door onderzoek is vastgesteld dat een grote groep bomen besmet is. De droogte van de afgelopen twee jaar heeft ervoor gezorgd dat deze roetschorsziekte zich snel heeft kunnen ontwikkelen. De ziekte is niet te genezen.
Deze bomen zijn nu zodanig slecht dat het in verband met de veiligheid noodzakelijk is om deze met spoed te verwijderen. Het gaat hierbij om een aantal van ongeveer 100 bomen die nu worden gekapt.
Met een besmetting van de Roetschorsziekte hebben we in deze omvang niet eerder in onze gemeente, maar zelfs ver daar buiten, te maken gehad. Een standaard procedure hoe in zo’n situatie te handelen was daarom nog niet direct voor handen en is nu voor deze situatie samen met een deskundige opgesteld.
De roetschorsziekte tast namelijk niet alleen de gezondheid aan van de boom, maar kan ook een risico vormen voor de omgeving. Op het moment dat bomen zouden omvallen of grote takken uitbreken bestaat de kans dat de schimmel van deze ziekte vrij komt in de lucht. Bij het inademen van grote concentraties kan daarbij  een allergische ontstekingsreactie ontstaan aan de luchtwegen. 

De standaard procedure bestaat uit een aantal onderdelen: 
Veiligheidsmiddelen aannemer – het personeel van de aannemer dat de bomen gaat verwijderen draagt gepaste beschermingsmiddelen. Denk daarbij o.a. aan wegwerpoverals, maskers en handschoenen.

  1. De bomen worden zo veel als mogelijk ter voorbereiding besproeid met een biologisch middel om de schimmel  “vast te plakken” zodat deze niet gaat opwaaien bij het zagen en verwerken.
  2. Het werkvak wordt ruim afgezet en hout wat vrij komt wordt nogmaals besproeid.
  3. Vrijkomend materiaal wordt verzameld in containers en dagelijks luchtdicht afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

Met deze stappen is het risico voor de omgeving klein en zijn de bomen naar verwachting uiterlijk binnen 3 weken verwijderd.
Uiteraard kunt u enige (geluids)overlast ondervinden van deze werkzaamheden. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

Het streven is om vanaf 18 mei te starten met de werkzaamheden. In de dagen hier voorafgaand richt de aannemer alvast het werkvak in zodat hij gelijk met het zaagwerk van start kan gaan.
Meer informatie over de roetschorsziekte kunt u vanaf medio mei vinden op venoonline.nl in een uitgebreider artikel. 

Mocht u al dringend een vraag hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente Venlo via info@venlo.nl of telefoonnummer 14077. 

Met vriendelijke groet, 

Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte.

 

 

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement