Nieuws

Planontwikkeling klooster Albertehof

11 juni 2021

Op 3 juli 2018 heeft in Galerie de Hoeve aan de Hakkesstraat een presentatie plaatsgevonden. Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het terrein tussen Hakkesstraat en Hendrikkenhofstraat (bedrijventerrein Noorderpoort en Veegtes) zijn daarbij geïnformeerd over de plannen die er zijn m.b.t. klooster Albertushof en het omliggende terrein. De bedoeling is om enerzijds het huisvesten van tijdelijke internationale werknemers mogelijk te maken en anderzijds een resomeercentrum en herinneringspark te ontwikkelen.

Op de website www.Albertushofvenlo.nl kunt u meer gedetailleerde informatie terug vinden over de initiatiefnemers, de stand van zaken en het (voor-)ontwerp-bestemmings- plan.

In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van zowel de benodigde stukken in het kader van de aanmeldnotitie voor de milieueffecten als het ontwerp-bestemmingsplan. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u een reactie geven op het voorliggende plan dan kunt u dit kenbaar maken via het opmerkingenformulier op voornoemde webpagina of via e-mail info@albertushofvenlo.nl. Mocht u niet over internet beschikken dan kunnen vragen en opmerkingen ook toegezonden worden naar Maasvallei Oost Invest B.V., Lingsendijk 15, 5941 NK Velden( waar het betreft vragen over de huisvesting van internationale werknemers) en naar Van WerkConsult B.V., Marialaan 33, 5724 AB Ommel (als het gaat om de activiteiten van het resomeercentrum annex herinneringspark).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt naar verwachting in de zomervakantie (juli/augustus 2021) ter inzage. De beoogde raadsbehandeling van het plan is in november 2021.

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement