Nieuws

de werkgroep groen heeft de volgende ideeen

22 maart 2022

De Groengroep wil zich de komende tijd richten op het realiseren van verfraaiingen langs de rijwegen middels bomen; hagen en hier en daar een karakteristieke landmark van bijvoorbeeld een veelstammige beuk. 

De volgende zaken worden onderzocht: 

1: Het hekwerk langs de nieuw Goltenweg verwijderen (vanaf stoplichten tot de tuinderswoning Goltennoord). Dit hekwerk is een restant van een paarden wei, maar de hekken staan op gemeentegrond. Langs de oud Goltenweg is dit hek al verwijderd, en er zijn 7 witte paardekastanjes.  Langs de Nieuwe Goltenweg staan wel drie huizen geplant volgens het venster....maar dat kan nog zo lang duren dat wij hier niet op willen wachten. Na het verwijderen van het hekwerk, zal een lager haagje geplant worden van beuken, die voorlopig met palen en draad beschermd zal worden. Mochten er huizen komen....dan kan er zo een stukje vrij gemaakt worden. Dit alles kan gewoon op gemeentegrond gerealiseerd worden. Ook zal er dan mogelijk een looppad komen, zodat wandelaars niet meer op de rijweg hoeven te lopen. (is inmiddels akkoord, offerte ligt bij gemeente...direct omwonenden zijn akkoord) 

2: oud Goltenweg/ hoek Nieuw Goltenweg: Een veelstammige beuk of andere boom, met daarom heen een bloemenweitje, als landmark op deze nu ruwe hoek. Dit is reeds met Gemeente en de directe bewoners besproken, uitvoering zal in het najaar zijn. (kan elk moment gerealiseerd worden) 

3: Het afval van plastic en puin, welke gelegen is aan de Arenborgweg (doodlopend gedeelte richting A67, naast de voetbalvelden) proberen opgeruimd te krijgen. Hiervoor zullen contacten met Het venster gelegd moeten worden. 

4: Groenvoorziening aan de Straelseweg, ter hoogte van het oude Scheuten terrein. Hier is contact gelegd met de commissie dorps-ontwikkelplan. 

5: weidebloemstroken langs diverse bermen. (bij stoplichten Wezelseweg) 

6: Langs de berm van de Wezelseweg meer struiken en weidebloemstroken. 

7: het maaien van de bermen zorgvuldiger laten uitvoeren, waarbij wij proberen de coördinatie en controle te krijgen, zodat dit uit het pakket van de gemeente gaat vervallen. De groengroep krijgt hiervoor dan een budget. 

8: Straelseweg ter hoogte van kruising schoolweg t/m Huiskensstraat: Er zijn hier ooit bomen geplant in speciale plantvakken. Maar in 25% van de gevallen zijn er bomen doodgegaan. Er zijn hier nooit nieuwe voor in de plaats gekomen, wat we wel willen realiseren. Bekeken moet worden of er ook plaatsen zijn, waar natuurlijk toch geen boom gewenst is en waar wel. We willen dit gaan oppakken met degene van de groengroep, die ook in de buurt of aan de Straelseweg wonen. Contacten moeten hiervoor nog gelegd worden. 

9: het wandelpad langs de stijlrand verbeteren en mogelijk het laatste deel aanleggen (in samenwerking met Limburgs Landschap; Gemeente en grondeigenaren) 

10: Het bosje gelegen aan de Wezelseweg/Arenborgweg: de waterpoel opschonen en het bosje onderhouden door her en der wat uit te dunnen. Dit zal in samenwerking met Rijkswaterstaat gebeuren. Dit zelfde geld voor het bosje gelegen aan de A67 / Arenborgweg: hier dient ook onderhoud uitgevoerd te worden en de waterpoel ontdaan van vuilnis. Het wandelpad zou een leuke route voor wandelaars en hondenbezitters kunnen worden. 

11: Japanse duizendknoop bestrijden (is opgepakt door gemeente..maar we zien nog niets concreets hiervan...we gaan met waterschap overleggen) 

Wat is al gerealiseerd:

  • 7 kastanje bomen langs Oud Goltenweg geplant (en 60m1 lelijk hekwerk is verwijderd) 
  • 6 bomen langs Arenborgweg geplant
  • 1 notenboom geplant bij zitje/rustplaats bij viaduct naar Bultenven
  • Veel zwerfafval geprikt in T Ven Oost...(T ven Straelseweg heeft bij mijn weten nog geen prikkersclub...)
  • Snoeien onderhoud aan de Gerrittenvijver?

 

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement