Nieuws

ontwikkelingen en lopende zaken

29 april 2022

dorpsontwikkelingsplan

Er is heel hard  gewerkt aan de ontwikkelingen rond Albertushof.
Waar de gemeente meer dan 700 migranten wil onder brengen.
We hebben wel  een vooruitzicht.

Er wordt eindelijk gebouwd op de Oude Turfstraat.
Fase een, 9 woningen en fase twee wordt er direct achteraan gebouwd.
Totaal worden er 50 woningen gebouwd, daar hebben we vanaf 2008 op gewacht.

 

Wijkoverleg Venlo Noord Oost Betreft: Verslag werkgroep Verkeer

Punten waar werkgroep mee bezig is.

- Schaapsdijkweg 30 km zone er worden in mei meetslangen gelegd        om het verkeer ensnelheid te meten.
- Genraijdelweg met Joep Maessen contact opnemen betreffende de werkzaamheden vande bermen aan de Genraydelweg die onzer inzicht te wensen overlaten.
- Verkeers afwikkeling bij het te bouwen Resomeercentrum en arbeidsmigranten behuizingzijn wij van mening dat daar problemen in de gehele omgeving gaan ontstaan. Dit moeten we met een zienswijze kenbaar maken naar de gemeente.
- Het gemeentelijke fietsplan nogmaals tegen het licht houden betreffende grensoverschrijdend fietsen zeker bij de Herungergrens overgang.
- Oude Turfstraat tot op heden van de gemeente nog geen tekeningen gezien hoe deze eruit komen te zien nu er gebouwd gaat worden.
- Verkeer in het gebied het Ven hoe aan te pakken ? mogelijk is om er een gehele 30 kmzone van te maken maar die dan ook aan de gestelde wettelijke norm voldoet. Dat er danook gehandhaafd kan worden.

 

Wekgroep Burgermeester Bergerpark

5 april 2022 Ronde met John van den Berg door het park.

Tijdens deze ronde zouden we de vorderingen van het onderhoud in het park bespreken. Dit viel helaas erg tegen, er waren een paar wilgen geknot en er was niet opgeruimd. Dit kwam door niet slim gebruik van te zwaar materieel. Als werkgroep voelde dit voor ons als de druppel van het niet nakomen van afspraken. Dit hebben we zo duidelijk mogelijk proberen te communiceren. Hierna is het knotten alsnog gestart en zijn er zichtbare vorderingen in het park. 

Verdere lopende zaken:

- Er wordt een afspraak gepland met Hans Grubben voor het (verplaatsen en) vervangen van de banken in het park.

- Frans en Jack gaan een ronde met Dennis Hermans plannen voor het nalopen van de waterwegen en sluisjes in het park.

- Begrazingsbeleid wordt omgezet naar een maai en afvoerbeleid, waarbij wij als werkgroep de verandering in biodiversiteit gaan monitoren.

- 27 september is er een schouw gepland voor de snoei en aanplant van het park richting de toekomst. (Dit ook door populieren die met 5-10 jaar op hun einde lopen.) 
Op dat moment bespreken we de snoei voor de komende winter.

Namens werkgroep Burgemeester Bergerpark

 

Bericht vanuit de sociale werkgroep d.d. 19-04-2022

Wij hebben onlangs een ontbijt gehad, dit was goed bezocht. 
60 mensen hadden zich aangemeld, iedereen was zeer tevreden.

Op 3 mei wordt er kienen georganiseerd door een speciale Kiengroep.

Op 7 juli is er een brunch, die wordt muzikaal opgeluisterd door Leo Faassen.

sociale werkgroep. 

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement