Nieuws

Samenvatting activiteiten diverse Werkgroepen

14 september 2022

Verslag Dorpsontwikkeling september 2022

Even een update over lopende zaken:

 1. De Gardenier (woonzorgcomplex in ’t Ven Oost) : niets meer van gehoord. Er schijnen gemeentelijk/regionaal wat problemen te zijn met kleinschalige zorgcomplexen vanwege de inzet van zorg zoals huisartsen. De gemeente zou er een rem op hebben. Weet niet of dit juist is;
 2. De bouw van de zzp-loodsen op het Scheutenterrein is gedeeltelijk herzien na bezwaren van bewoners Ossenberg. Ontwikklelaar was meedenkend. Dat mag een plus zijn.
 3. Bouwplaats aan de Straelseweg. De gemeente laat ondanks herhaalde verzoeken niets van zich horen. Aan ons niet en aan de ontwikkelaar niet. Binnenkort afspraak met wethouder Boom;
 4. Oude Turfstraat: bouw is gestart of gaat binnenkort starten. Het gehele plan wordt in een lijn uitgevoerd (C2C)
 5. Bezwaar tegen de komst van het “migrantendorp” ingediend in mei. Na ontvangstbevestiging nog niets gehoord;
 6. Trefcenter is gedeeltelijk verkocht aan andere beleggers: Westpoort (NL) en Real Estates (België). Het gebouw van AH en waar straks de Lidl komt zijn nog eigendom van Highbrooks uit Amerika;
 7. Parkerende vrachtauto’s Veegtes: Wijkoverleg pakt dit op.
 8. In ’t Ven Oost is een werkgroep actief die kijkt naar cultureel en historisch erfgoed. Zoals oude kassen, schuren en schoorstenen uit het gerdeneerstijdperk. Mooi initiatief. In de rest van ’t Ven zijn ook nog mooie voorbeelden van cultureel en historisch erfgoed. Het zou mooi zijn als naar het gehele gebied wordt gekeken. Ik heb dat in een eerste gesprek bij de werkgroep neergelegd. (voorbeelden: schoorstenen aan de Beekoverstraat, Oude Turfstraat, Huiskensstraat, kassen ’t Ven-Oost etc. Ik heb begrepen dat de gemeente Venlo inmiddels ook een inventarisatie maakt.

Verslag werkgroep verkeer en veiligheid sept.2022

1: Schaapsdijkweg er zijn diverse metingen uitgevoerd zijn ook besproken met de wijkagent
Wij hebben de metingen door gestuurd naar de werkgroep van de schaapsdijkweg en
wachten hun bevindingen af als er een vervolg aan moet worden gegeven.
2: Evaluatie van de contact formulieren in de plenaire vergadering bespreken. Een agenda
punt van maken.
3: In de nieuwsbrief mensen attent maken dat er “defibrillators” in onze wijk zijn geplaats en
een oproep doen voor deelnemers voor een cursus hulpverlening.
4: Het gemeentelijke fietsplan is tot op heden nog geen verdere uitkomst van de gemeente
vernomen.
5: Mooi initiatief van de bewoners van de Gerard Jungenstraat om de buurt op te vrolijken
om bloembakken aan de lantaarnpalen op te hangen, en deze te beplanten en te verzorgen.
Hier voor is een aanvraag gedaan via het samfonds en is goedgekeurd..
6: Melding van overlast door bewoners kamerverhuur in het ven dit is opgenomen met de
Wijkagent.

Verslag werkgroep Huis van de wijk (SOC Sociale activiteiten commissie) sept.2022.

 • Brunch afgelopen juli was druk bezocht 60 mensen, voor herhaling vatbaar.
 • 29 september ontbijt
 • Bezoek océ museum dinsdag 25 oktober.
 • Bezoek casino wordt nog geregeld.
 • Op 1 november kienen.

Samenvatting activiteiten Werkgroep Burgemeester Bergerpark van 18 juni tot 13 september

Rondgang bankjes Bergerpark 1 juli 2022

Aanwezig: Hans Grubben, Frans Maesen, Jack Thissen en Chris van Dam

We hebben samen me Hans Grubben een ronde door het Bergerpark gelopen, hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt en bevestigd.

 • Bij de speelplaats wordt een picknicktafel geplaatst, deze picknicktafel stond nog in het depot. Dit is gedaan op verzoek van moeders voor meer zitplaats.
 • De acht huidige houtenbanken worden vervangen door kunststofbanken (type Jack Thissen bank). Eén bank is al op het depot en kan de bank bij de Muizenmolenbeek vervangen.
 • Van de acht te vervangen banken worden er drie verplaatst (die van de Muizenmolenbeek, ingang bij de Rijnbeekstraat en bij de bushalte), de nieuwe plaatsen zijn gefotografeerd door Hans.
 • De prullenbak bij de bushalte wordt in de stoep bij de bushalte gezet.
 • De prullenbakken in het park worden vervangen door nieuwe prullenbakken

 

Rondgang Groen 5 juli 2022
Aanwezig: Marco Verhaegh en Chris van Dam

Er is een rondgang gemaakt door het park om het nieuwe maaibeleid te evalueren. De volgende afspraken zijn gemaakt en bevestigd over de mail:
Hierbij nog een puntsgewijze samenvatting van onze rondgang door het Burgemeester Bergerpark op woensdag 5 juli.

 • Maaien:
  • Een deel van het park was alleen geklepeld, Marco pakt op dat het in het vervolg allemaal wordt gemaaid en afgevoerd.
  • Bij het zien van hergroei is 2x per jaar maaien afdoende.
  • In mei waren sommige bloemrijke stukken laten staan. In september wordt het park volledig gemaaid, ook het stuk bij de knotwilgen.
  • Het berenklauw rijke hoekje tussen de Rijnbeek en de kinderspeelplaats wordt 5x per jaar gemaaid. Waarbij de volgende maaibeurt per direct kan. Dit om het proces van de berenklauw uitroeiing te bespoedigen.
 • Marco pakt met John op dat de kastanjes bij de ingang van het park bij de Rijnbeekstraat worden opgetakt.
 • Het schrikhek wat nog in het park ligt wordt opgeruimd door de aannemer.

Biodiversiteitsbepaling 9 juli 2022

Aanwezig: Bastiaen Boekelo (ecoloog, wilde bijen bepaling) en Chris van Dam (plantenwetenschapper, flora bepaling)

Op een middag hebben we op drie verschillende plekken in het park een meting gedaan van de biodiversiteit. Hierbij hebben we alle wilde bijen, vlinders en planten geïnventariseerd. Dit om het nieuwe beheer te toetsen en zo nodig aan te scherpen. Het verslag is geschreven en ligt nog voor correctie bij Bastiaen. We hopen dit verslag in de loop van de komende weken te presenteren bij de gemeente.

Dit verslag is geschreven op verzoek van en in afspraak met de gemeente bij de introductie van het nieuwe maaibeleid.

Overig:

 • Op zondag 18 september wordt er om 15u een kunstwerk onthuld in het Bergerpark. Dit wordt georganiseerd door stichting Bergerpark. Dit doen ze om het laatste geld uit hun kas op te maken als stichting en daarmee ook te vieren wat ze allemaal voor het park hebben gedaan. Een uitnodiging staat op de website van het wijkoverleg (https://www.venlonoordoost.nl/)
 • Op dinsdag 27 september is er een schouw van het park gepland tussen de werkgroep Bergerpark en verschillende ambtenaren betrokken bij het boombeheer. Onder andere met John van den Berg. Deze afspraak is opgezet door John van den Berg. Tijdens deze ronde willen we een duurzaam boombeheer voor de toekomst opzetten. Dit gaat om boomdunning en mogelijk nodige aanplant. Afgesproken is om gelijk te verwijderen bomen te blessen.
 • Er is een mail verstuurd naar Dennis Hermans (ambtenaar water Venlo) betreft waterbeheer in het park. Dennis heeft aangeven een overleg te hebben intern over een reorganisatie van de waterwegen.
  Hierbij willen we ook graag meedenken over een duurzame aanpak van de waterwegen. Dit omdat de huidige oeverbeschotting niet meer goed is en onderhoud niet goed mogelijk is. Baggeren is aangeven moeilijk te zijn. Ideeën voor waterberging, biodiversiteit en recreatie willen we hier ook graag presenteren.

Namens werkgroep Burgemeester Bergerpark,

Frans Maesen, Jack Thissen en Chris van Dam

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement