Nieuws

Bewonersavond toekomst 't Ven

24 april 2023

Bewonersavond over de toekomst van ’t Ven

Naar aanleiding van de buurtcafé’s die de gemeente Venlo in 2018-2019 en 2020 heeft gehouden is in ’t Ven een werkgroep aan de slag gegaan om een zogenaamd Dorp Ontwikkelings Plan (DOP) te maken. Dat is nu in een zodanig stadium dat het kan worden gepresenteerd aan de bewoners van ’t Ven. Tevens kunnen opmerkingen en aanvullingen worden gemaakt die dan nog kunnen worden verwerkt, mits ze iets toevoegen aan wat er ligt en draagvlak hebben. In het plan wordt van ’t Ven in z’n algemeenheid  én van de deelgebieden (kern, Veegtes, ’t Ven-Oost en Herungerberg, Zwart Water en ’t Bultenven) een analyse gegeven en een ontwikkelperspectief. Tevens zijn allerlei ideeën verwerkt in  een ambitie/actie/maatregelenlijst. Op basis hiervan is voor ieder gebied een aantal prioriteiten benoemd. Het plan is een kader voor het Wijkoverleg en een leidraad wat de werkgroep betreft voor de Gemeenteraad en het College. Ontwikkelingen in ’t Ven kunnen op basis van het plan worden getoetst.

De bewonersavond vindt plaats op 26 juni om 19.00 uur in de Bantuin. Noteer alvast in uw agenda. Gezien de vele ontwikkelingen in ’t Ven een aanrader!

Voor reacties: tven@ziggo.nl

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement